wydarzyło się coś ciekawego?

Poinformuj nas o tym

Jak sporządzać listę płac?

Biuro księgowe

  • 08 grudnia 2021
  • Patrycja

Zdjęcie: Materiał partnerów

Lista płac to powszechny dokument księgowy, który potwierdza, czy wynagrodzenia dla pracowników zostały prawidłowo naliczone na dany okres. Wiele firm preferuje posiadać ją w swojej ewidencji, pomimo, że nie jest to wymagane przez przepisy prawne. Dowiedz się jak sporządzać listę płac i co należy w niej uwzględniać?

Rozliczenie wynagrodzeń

Listy płac dotyczą jedynie pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. W przypadku umów cywilnoprawnych sporządza się rachunki. Do prawidłowego naliczenia wynagrodzenia niezbędne są takie informację jak ewidencja czasu pracy w danym miesiącu, która najczęściej oparta jest o listę obecności, czy wartość stałej pensji, określonej na aktualnej umowie o pracę. Należy także uwzględnić ewentualne dodatki i premie do wynagrodzenia. Sporządzenie listy płac warto powierzyć profesjonalnemu biurowi rachunkowemu (https://anavo-ksiegowosc.pl/). Wykwalifikowani specjaliści posiadają wieloletnie doświadczenie z zakresu obsługi kadr i płac. Szybko i sprawnie przygotują ewidencję dla Twojej firmy.


Jakie elementy powinny się znaleźć na liście płac?

Podstawowe informacje jakie powinny się znaleźć na liście płac to przede wszystkim nazwa pracodawcy oraz imiona i nazwiska pracowników. Na ewidencji powinno się znaleźć jej oznaczenie, data sporządzenia i wypłaty wynagrodzenia, a także informację, jakiego okresy dotyczy. Należy wymienić w niej wszystkie składniki pensji, w tym: stawka zasadnicza, dodatki w postaci premii, prowizji itp., składkę na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, koszty uzyskania przychodu, podstawę naliczenia podatku dochodowego oraz należną zaliczkę, kwotę wolną od podatku oraz wszelkie potrącenie komornicze, alimentacyjne czy z tytułu ubezpieczenia grupowego. Na końcu ewidencji znajduję się wynagrodzenie netto do wypłaty. Lista płac powinna być podpisana przez osobę sporządzającą oraz akceptującą , a także przez pracownika.

W rozliczeniach wynagrodzeń pomoże Ci doświadczone biuro rachunkowe Anavo (https://anavo-ksiegowosc.pl/biuro-ksiegowe-otwock.html). Dzięki współpracy zyskasz pewność, że ewidencja oraz rozliczone pensję są przygotowane poprawnie i terminowo. Zaoszczędzony czas możesz przeznaczyć na inne priorytetowe działania w przedsiębiorstwie.

Prowadzenie listy płac nie jest obowiązkowe. Warto jednak zadbać o ewidencje wynagrodzeń, ponieważ może się przydać w przypadku zgłoszenia nieprawidłowości przez pracownika albo Urząd Skarbowy. Nie każda firma może pozwolić sobie na wewnętrzny organ zajmujący się sporządzaniem listy płac. Warto wtedy nawiązać współpracę z rzetelnym biurem rachunkowym, który zapewnia profesjonalizm i terminowość prowadzonych działań.
Ocena artykułu:


Dodaj komentarz

Przepisz kod